mthfth`e ltu*t'tltlte vt{Jt]r@tltu JtudtJtk;te ctlttJtJtt Ntwk bt''~vt :tE Ntfu &

 • ltu*t't;ttytultu mthfth`e ;thV:te yt#tmtlt~vtu - vt{tu;mttnlt~vtu - `""ttksjte mJt~vtu mtbbttltvt*t fu CttJttksjtevt*t ytvtu ;ttu ltu*t'tlt ykdtu Sdt]r;t Jt"tu.
 • mthfthe fbtoattheytultu ltu*t'tltlttu btrnbtt mtbtSJte , ltu*t'tlt mtkfjvtvt*ttu Cthe ltu*t'tlt ykdtu Sdt];t fhu.
 • mthfth 'huf Bjjttltt ythtudgtFtt;ttbttk ;tubts vt{t:trbtf ythtudgt fulYtubttk ltu*t'tlt ykdtulttk vt{atth fulYtu m:ttvte ltu*t'tltlttu vt{atth Jt"tthe Ntfu.
 • mthfth - Bjjtt vtkattgt;t, ltdthvttrjtft, btntltdthvttrjtft, vtkattgt;tltt bttlt'T htsfthKte mt'mgttultu ltu*t'tlt ykdtu mtbtSJte , ltu*t'tltltwk btn;Jt mtbtSJte ltu*t'tlt ykdtultt ;tytultt mtkfjvtvt*ttu CthtJte ltu*t'tlt ykdtu Sdt]r;t Jt"tthu.
 • mthfth - Jtebtt fkvtlte , vt{tEJtux jtebtexuz fkvtlteytultu ltu*t'tltlttu vt{atth Jt"tthJtt mtjttn mtwatlttu ytvte , ltu*t'tltlttu vt{atth fhe Sdt]r;t Jt"tthe Ntfu.
 • mthfth su mtkm:ttytu ltu*t'tlt Sdt]r;t ykdtu y:ttdt vt{gt;lttu fhu Au ;tuytultu mtbbttrlt;t fhu, vtwhmfth ytvtu, yuJttuzo ytvtu, ;tuytultu ytr:tof he;tu bt''~vt :ttgt.
 
 
 
 
 

 

 • ;tbttbt yusgtwfuxuz CttEytu - ctnulttu ltu*t'tltlte bttrn;te btuGJte jttuftu mtw"te vtntukattzu. (suJtt su NttGt - btntNttGt - ftujtuSu - mthfthe yturVmttu - y"tomthfthe yturVmttu - vt{tEJtux fkvtlteytu - ztEkdt ntWmt - vt{tEJtux "tk"tt:teoytu - 'wftlt'thtu - Jtuvtthe rbt*ttu - bttuxt W$ttudttu - Jtebtt fkvtlte - vtkattgt;t - ltdthvttrjtft - btntltdthvttrjtft - "tthtmtCgt - ftuvttuohuxhtu - mtkmt'mtCgttu Jtdtuhu )
 • Snuh ftgto_bttultt ytgttuslt mtt:tu ltu*t'tlt mtjttn Ntectehltt ytgttuslt fhtu ;t:tt jttufutltu ltu*t'tlt ykdtu Sdt];t fhJtt mtngttudt ytvttu. (hf;t'tlt Ntecteh - "ttrbtof vt{mtkdttu - mtv;ttn - "ttrbtof ;tnuJtthtu - "ttrbtof m:tGtu - SuJttjttgtf m:tGtu - Elttbt rJt;thKt mtbtthkCt - mtbbttlt mtbtthkCt - W'T$txlt vt{mtkdt - jtdlt vt{mtkdt - mttumttgtxelte rbtxekdt - mtbttslte rbtxekdt - mltunrbtjtlt - ctukf yctoltlte JttrMtof mtt"tthKt mtCttytubttk )
 • atHtwctukf ;thV:te atHtw'tlt mtkfjvteltu yvtt;tt mtbbttltvt*t atHtw't;tt vtrhJtthltu CttJttksjtevt*t yvttgt Au ;tu yturVmt fu $hbttk ;tubtlttk mJtslttu Jttkate Ntfu ;tu bttxu yltu ltu*t'tltlttu vt{atth Jt"tu ;tu nu;tw:te Snuhbttk jtdttJtu.
 • 'huf vt{fthlte mxuNtlthe (subt fu JteLexekdt ftzo, vtult, xujteVtult ztgthe , hV vtuz, fJth, jtuxh vtuz, fe-atuElt, mfwxh mvtuh Jnejt, 'wftlttulttk cttuzo Jtdtuhu) vth ltu*t'tltltt vt{atth y:tuo %%ltu*t'tlt btnt'tlt^^ mtw*t ;t:tt atHtwctukflttk xujteVtult ltkcth, mtkvtfo m:tG Atvte ltu*t'tlt Sdt]r;tbttk mtnfth ytvttu.
 • 'huf "tk"tt:te o Jtuvtthe rbt*ttu vttu;ttlte "tk"ttlte Snuht;t mtt:tu %%ltu*t'tlt `uMX'tlt^^lttu mtbttJtuNt fhu. atultjttu - vt{umt - r'Jttjt vthlte Snuht;ttubttk atHtwctukflttk xujteVtult ltkcth, mtkvtfo m:tG Atvte ltu*t'tlt Sdt]r;tbttk mtnfth ytvtu.
 
 
 
 
 

 

 • xe. Jte. ltuxJtfolte Snuht;tbttk ltu*t'tlt ykdtu Vtult Elt ftgto_bt, ltu*t'tlt ykdtu zectux, ltu*t'tlt ykdtu htMx[egt fu ytk;thhtMx[egt vttUdt{tbtltwk hejtu fhe atHtwctukflttk Snuh ftgto_bttu vt{Sltu Jt"twbttk Jt"tw JtFt;t ct;ttJte ltu*t'tlt Sdt]r;t jttJte Ntftgt AU.
 • r:tgtuxhbttk mteltubtt mjttEz ctlttJte Snuht;tbttk ltu*t'tlt rJtNtu bttrn;te ytvte Ntftgt.
 • rVjbte dte;ttu - dthctt - Ctsltlte fumtuxlte mtt:tu 2 rbtltex ltu*t'tlt rJtNtu Snuht;t mttbtujt fhe jttuftultu ltu*t'tlt rJtNtu Sdt];t fhe Ntftgt AU

 

 
 
 
 
 

 

 • rJt#bttk - Ctth;tbttk FtwKtu FtwKtu dttbtzu dttbtzu Ntnuhbttk Ntuhe , btntujjtt, mttumttgtxeytubttk 'huf Jgtrf;t vttu;ttltt mtdttk, mltune , rbt*ttultu Vtult, vt*t }tht mtk'uNttu vtntukattztu fu ytvtltt dttbtbttk, Ntnuhbttk ftuE Jgtrf;t ftGe fefeltt fthKtu yk"t ntugt ;ttu ;tulte ;tvttmt ytkFtltt mtsolt vttmtu fhtJttu, ;tu Jgtrf;t Vhe YrMxJttlt ctlte Ntfu ;tubt ntugt ;ttu ;tu atHtwctukflttu mtkvtfo fhu.
 • atHtwctukf ltu*t'tlt Sdt]r;t bttxu vt{gt;lttu fhu Au. ;tulte mtt:tu mthfth slt;ttbttk:te ftGe fefeltt fthKtu yk"t ctltujt Jgtrf;tytultu atHtwctukf mtw"te vtntukattzJttbttk bt'' fhu.
 • atHtwctukf ltu*t'tlt Sdt]r;tlte mtt:tu ltu*t'tlt btuGJtJtt ''eoytu ytdtG ytJtu ;tuJtt Ntecteh dttuXJtu.
 • ltu*t'tlt mJtefthJttbttk ftuEvtKt S;tlttu Ftato :t;ttu lt:te. yufJtth ltu*t'tlt mJtefthJttltwk ytuvthuNtlt fgtto ctt' cteB JtFt;t vtKt ytuvthuNtlt :tE Ntfu Au ;tu bttxu ytkFtltt mtsolt ztufxhlte mtjttn jtuJte.
 • ltu*t'tlt mJtefthltthltu ltu*t vt{;gtthtuvtKt 'hbgttlt 'Jtt - ytuvthuNtltlttu Ftato yk'tB;t 1500 :te 2000 mtw"telttu :t;ttu ntugt Au.
 • $Ktt mtuJttCttJte mtsslttu ;t:tt mtkm:ttytu yt Ftato Wvttze jtu;tt ntugt Au. ytbt, yuf vtKt ~rvtgttltt Ftato Jtdth ''e YrMxJttlt ctlte Ntfu Au.
 • Snuh ftgto_bttubttk atHtwctukf ;thV:te ltu*t'tlt bttrn;te ykdtultt jtubteltuxuz - vttumxhtultwk vt{'Ntolt dttuXJte , xe. Jte. btwfe , atHtwctukflte fumtux btwfe.
 • NttGtytubttk cttGftulttk rltctk"t jtuFtlt, mtwjtuFtlt mvt"tto dttXJteltu, ytkFtlte ftGB, ytkFt - ytkFtltt htudttu, ytkFtltt rlt'tlt fu cteB ylgt ftuE E;th vt{Jt]r@tlttk ytgtuslt mtt:tu ltu*t'tlt mtjttn Ntectehltt ytgttuslt fhe.
 •  
 • lttxftu Snuh mtbtthkCtbttk lttxf - yk"t;Jt ykdtu ltu*t'tlt ykdtu bttrn;te vt{uhKtt btGu.
 • "ttrbtof m:tGtuyu jttufut mtnujttE:te Jttkate Ntfu ;tu he;tu ltu*t'tlt rJtNtu bttrn;te , atHtwctukflttk xujteVtult ltkcth, mtkvtfo m:tG Atvte ltu*t'tlt Sdt]r;tbttk mtnfth ytvtu.
 • x[mx - mtkm:ttytu vttu;ttlte yturVmtbttk 'huf mtCgt ytJtu ;tuytultu ltu*t'tlt rJtNtu bttrn;te btGu ;tu nu;tw:te 'eJttjt vtuElxekdt - vttumxh fu mxefh jtdttJteltu jttuftultu ltu*t'tlt rJtNtu Sdt];t fhe Ntftgt AU.

 

 
 
 
 
 

 

 • 'huf "tk"tt:te o Jtuvtthe rbt*ttu vttu;ttlte "tk"ttlte Snuht;t mtt:tu %%ltu*t'tlt `uMX'tlt^^lttu mtbttJtuNt fhu. atultjttu - vt{umt - r'Jttjt vthlte Snuht;ttubttk atHtwctukflttk xujteVtult ltkcth, mtkvtfo m:tG Atvte ltu*t'tlt Sdt]r;tbttk mtnfth ytvtu.
 • x[mx - mtkm:ttytu vttu;ttlte yturVmtbttk 'huf mtCgt ytJtu ;tuytultu ltu*t'tlt rJtNtu bttrn;te btGu ;tu nu;tw:te 'eJttjt vtuElxekdt - vttumxh fu mxefh jtdttJteltu jttuftultu ltu*t'tlt rJtNtu Sdt];t fhe Ntftgt AU.

 

 
 
 
 
 

 

ytvtlte Snuht;t yu atHtwctukfltu btG;ttu ytr:tof mtngttudt Au. bttxu, ytvtlte Snuht;t ytvte atHtwctukfltu ytr:tof mtngttudt ytvttu.