ltu*t'tlt Ntwk Au?

bttKtmtltt mJtdtoJttmt vtAe ;tubtlte ytkFttultwk 'tlt fhe Jtthmt'thtu - mtdttJtntjttytu vttu;ttltt mJtsltlte gtt' bttxu fkEf ltJtwk yltu mtbtts Wvtgttudte bttltJt;ttJtt'e fthto fgttolttu mtk;ttuMt jtE Ntfu Au. ctu yk"tslttultu ltJte YrMx btGu ;tultwk vtwKgt v{ttv;t fhJttlttu mthG bttdto yuxjtu ltu*t'tlt.

 

ltu*t'tltlte s~hegtt;t Ntt bttxu &
 • rJt#bttk yk"tslttubttk:te 25 xft ftGe fefeltt fthKtu suytu yk"t;Jt CttudtJte hngttk Au, ;tuytultu Vhe YrMxJttlt ctlttJtJtt bttxultu*t'tltlte Fttmt s~h Au.
 • yk"t Jgtrf;tlte Jgt:tt Nte ntugt ;tu ytvtKtu mJt yltwCtJt fheltu yltwCtJteyu ;ttu yk'ts ytJtu.
 • ytvtKtt vtrhJtthbttk ftuE yk"t Jgtrf;t ntugt ;ttu ytvtKtltu ltu*t'tltlte Nte s~h Au ;tu sKttgt.
 • YrMxJttlt Jgtrf;t sgtthu yk"t ctltu Au, ;tu Ftwct s 'w&Ft'tgtf Au. ;tuytultu Vhe YrMxJttlt ctlttJtJtt bttxu ltu*t'tltlte Fttmt s~h Au.
 • Lzvte ftubvgtwxh rNtHtKtltt yt"twrltf gtwdtbttk Jt"t;ttk s;tt ytkFtltt ltkcth ;tubts ytuvthuNtltlte ytzymth:te yk"t ctltujt Jgtrf;tltu YrMxJttlt ctlttJtJtt bttxu ltu*t'tltlte s~h Au.
 • mtbttsltt, htMx[ltt ytr:tof he;tu rJtftmt mtt"tJtt vtKt ytzf;the he;tu ltu*t'tltlte s~h Au.
 • subt 'un'tlt btuzefjt mxwzlxltu ;tctecte yCgttmt bttxu Wvtgttudte lteJtzu ;tubt ytkFtltt htudttulttk hemtato bttxu hemtato mtulxhtubttk ltu*t'tltlte s~h Au.
ltu*t'tlt ftuKt fhe Ntfu ?
 • ltu*t'tlt bt];t Jgtrf;tltwk mJtefthtgt Au. BJte;t Jgtrf;t ltu*t'tltlttu mtkfjvt fhe Ntfu.
 • bt];t Jgtrf;tltwk mtkfjvtvt*t lt Cthujt ntugt ;ttu ;tubtltt Jtthmt'thtu ltu*t'tlt fhe Ntfu.
 • ;tk'whm;t ftGe fefeJttGe ftuEvtKt Wkbthlte Jgtrf;t ltt;t-S;tltt Ctu'CttJt rJtltt ltu*t'tlt fhe Ntfu.
 • bttu;tegttu, Ltbth, *ttkmte ytkFt fu atNbtt ntugt ;ttu ;tu vtKt ltu*t'tlt fhe Ntfu.
 • Luhe mttvt fhJtt:te bt];gtw vttbtujt Jgtrf;tltwk ltu*t'tlt :tE Ntfu Au, ;tu bttxu bt];gtwlttu mtbtgt ltffe ntuJttu SuEyu.
 • yt;btn;gtt fu yvtbt];gtw:te yJtmttlt vttbtujt Jgtrf;tlttk Jtthmt'th mtkbt;t ntugt ;ttu ;tubtltwk ltu*t'tlt fhtJte Ntftgt.
 • lt'e, ;tGtJt, mthtuJth fu 'rhgttbttk zwcteltu bt];gtw vttbtujt Jgtrf;tltwk ltu*t'tlt :tE Ntfu Au, ;tu bttxu bt];gtwlttu yk'tB;t mtbtgt ltffe ntuJttu SuEyu.
 • Ftwlt:te bt];gtw vttbtujt Snuh :tgtt ctt' bt];gtw mtbtgt ltffe ntugt ;ttu ltu*t'tlt :tE Ntfu Au.

 

ltu*t'tlt ftuKt btuGJte Ntfu ?
 • ytuhe, yActzt, Nte;tGtlte ctebtthe:te ftGe fefe yvtth'Ntof ctlte dtE ntugt.
 • ftGe fefe ESltu fthKtu Fthtct :tE dtE ntugt
 • ftuE hkdt, hmttgtKt,atwlttu, mtebtulx ytkFtbttk vtzJtt:te :t;te ESltu jte"tu
 • ftGe fefe vth Vjtw vtze dtgtwk ntugt ;ttu
 • JtthkJtth Jtujt :tJttltt fthKtu ytuvthuNtlt vtAe ftGe fefe Fthtct :tE dtE ntugt ;ttu
 • ytkFtlttu yd{tvtxjt Ntkfw ytfthlttu ntugt
 • ytkFtlttk ytuvthuNtltlte ytzymthltu fthKtu yk"t;Jt ytJtujt ntugt ;tuytultu
 • Jtextbtelt - yu lte WKtvt, ltu*tFtejt (;tvttuzegtt) fu atuvtltt fthKtu ftGe fefe (fturltogtt) yvtth'Ntof ctlgttu ntugt ;ttu
 • ltu*t'tltbttk ytkFtltt fgtt Cttdtu ftultu ftultu Wvtgttudtbttk ytJtu &
  ftGe fefe (fturltogtt) & ftGe fefe (fturltogtt)ltu fthKtu yk"t;Jt ytJtujt ''eoytu bttxu
  mtVu' vtz (fltuLfxt'Jtt) & ES vttbtJtt:te y:tJtt ylgt s~hegtt;tbt'' ''eoytultu
  ytkFt (All Eye) & ytkFtltt mtsolt rbt*ttultu ytkFtltt hemtato bttxu - btuzefjt mxwzlxltu ytkFtlte hatltt mtbtsJtt bttxu.

 


ltu*t'tltlttu cteSu Nttu Wvtgttudt &
 • ytkFtltt ;tctecttultu ytkFtltt hemtato bttxu
 • ytkFtlttk yCgttmt bttxu ;tctecte mxwzlxltu

 

ltu*t'tlt mtkfjvt fE he;tu fhtgt &
 • atHtwctukfbttk mtkfjvtvt*t ;tigtth ntugt Au, ;tu CthJttltwk ntugt Au.
 • sw'e sw'e atHtwctukftultt mtkfjvtvt*t sw't sw't v{tfthltt ntugt Au. atHtwctukflte ftgtovt""tr;t yltwmtth mtkfjvtvt*t CthtJtt;tt ntugt AU.
 • jttufYrMx atHtwctukfbttk atHtw'tlt mtkfjvtvt*t Cthltthu - Vtubto Ctheltu ctu vttmtvttuxo mttELltt Vtuxt ytvtJttltt ntugt Au. atHtwctukf ;thV:te atHtw't;tt mtkfjvteltwk ytuGFtvt*t yvttgt Au, ;tubttk yuf Vtuxtu Jtvthtgt Au. sgtthu cteSu Vtuxtu atHtwctukf ;thV:te yvtt;tt mtkfjvtvt*tbttk jtdttJttgt Au.
 • atHtwctukf ;thV:te yvtt;tt mtkfjvtelttk ytuGFtvt*t vttAG atHtwctukflttk mtkvtfo xujteVtult ltkcth ntugt Au, su:te atHtw'tlt fhtJtJtt bttxu atHtwctukflttu mtkvtfo :tE Ntfu.
 • atHtwctukf ;thV:te yvtt;tt mtbbttltvt*t Jtthmt'thtu, mtdttk mtkctk"teytu, vttztuNteltu SKtfthe bttxu Wvthtk;t ltu*t'tltlte v{tJt]r@t Jt"tw JtudtJtk;te ctlttJtJtt ytvt mtngttudt ytvte Ntftu ;tu bttxu yturVmt, $hbttk Jt"tw jttuftu swyu ;tubt btwfe atHtwctukfltu ltu*t'tltlte Sdt]r;tykdtu mtnfth ytvte Ntftu.
ltu*t'tlt fE he;tu fhtJttgt &
 • ftuEvtKt Jgtrf;tlttk yJtmttlt mtbtgtu ;tubtltt $hu - ;tubtltt vtrhJtthbttk Nttufltwk Jtt;ttJthKt ntugt AU, ;tu 'hrbtgttlt Nttkr;tvtwJtof ltu*t'tltlttu btrnbtt bt];t Jgtrf;tlttk Jtthmt'thtultu mtbtSJteyu.
 • Su Jtthmt'thtu mtkbt;t :ttgt ;ttu bt];gtw vttbgttltt mtbtgt:te A fjttf mtw"tebttk atHtwctukflttu mtkvtfo fhJttlttu ntugt Au.
 • bt];t Jgtrf;tltu ctk"t ~btbttk htFtJttu su:te ytkFtlte dtwKtJt@tt mtthe hnu.
 • bt];t Jgtrf;tltu Ftwjjttbttk htFtJttu ltrnk.
 • bt];t Jgtrf;t su ~btbttk ntugt ;tu ~btbttk vtkFttu attjtw htFtJttu ltnek , fthKt fu vtkFttu attjtw ntugt ;ttu ftGe fefelte CtelttNt mtwftE Sgt Au yltu ytkFtlte dtwKtJt@tt ctdtzu Au.
 • bt];t Jgtrf;tlte ctkltu ytkFttu ctk"t fhe 'uJte.
 • bt];t Jgtrf;t su ~btbttk ntugt ;tu ~btbttk yu. mte. ntugt ;ttu attjtw htFte Ntftgt, fthKt fu yu.mte. lttk Xkzt Jtt;ttJthKtbttk ftGe fefelte CtelttNt mtwft;te lt:te yltu ytkFtlte dtwKtJt@tt mtthe hnuu Au.
 • mbtNttltCtwrbtbttk ytkFttu ftZJtt:te ytkFttulte dtwKtJt@tt ctdtzu Au.
 • bt];t Jgtrf;tlte ytkFttu vth Cteltwk ~ y:tJtt Ctelttu attuFFttu ~bttjt btwfJttu.
 • bt];t Jgtrf;tlte ytkFttubttk yulxecttgttuxef (sk;twlttNtf) xevttk btwfJttk.
 • dthbte - WlttGtlte mteLltbttk atHtw'tlt Ntfgt ntugt ;tuxjtwk Jtnujtwk fhtJtJtwk.
 • attubttmtt - NtegttGtlte mteLltbttk A fjttfltu ct'jtu mtt;t :te ytX fjttf :tE Sgt ;ttu vtKt attjtu.
 • atHtwctukflte xebt xwkft mtbtgtbttk s bt];t Jgtrf;t su m:tGu ntugt ;gttk vtntukate Sgt Au. hm;ttbttk x[trVf mtbtmgttltu jte"tu fu atHtw'tlt mJtefthJttlttk mtt"tlttultu sk;twhrn;t fhJttbttk :ttuztu mtbtgt jttdu ;ttu "tehs htFtJte. Jt"tw W;ttJtG fhe atHtwctukflte xebtltu yJtZJtbttk lt btwfJte.
 • atHtwctukfltu Jt"tw yuf fu ctu JtFt;t Vtult fhJttu ytJtNgtf Au.
 • Vtult vth bt];t Jgtrf;tltwk lttbt, mthlttbtwk, Wkbth, bt];gtw mtbtgt Fttmt ytvtJttu. Jt"tw Jtt;tate;t fhe mtbtgt ctdttzJttu ltnek.

 

 

ltu*t'tlt fE he;tu mJtefthtgt &

 • atHtwctukflte xebt ltu*t'tlt mJtefthJtt bt];t Jgtrf;t su m:tGu ntugt ;gttk vtntukate Sgt Au.
 • bt];tfltt Jtthmt'thtulte mtkbtr;tvt*tfbttk mtne fhtJtu Au, ;gtthctt' ctu mttHtelte mtne jtuJttlte ntugt Au. ;tu 'hbgttlt xebtlttk ztufxh atHtw'tlt mJtefth;ttk ntugt Au.
 • atHtwctukflttk ztufxh y:tJtt vtuhtbtuzefjt mxtV atHtw'tlt mJtefthek NtfuAu.
 • atHtw'tlt mJteftgtto vtAe bt];tfltwk 10 C. C. jttune ytkFt y:tJtt n{'gtbttk:te jtu AU, ;tu bt];tflte yuEzTLlte ;tvttmt bttxu ntugt Au.
 • atHtwctukflttk ztufxh yltu bt''lteNtlte bt'':te bt];tflttk Nthehbttk:te ctkltu ytkFt ftZJttlte he;t - mtbtgt mthFttu ntugt Au.
 • Nt~yt;tbttk ctextzelt mttujgtwNtlt:te ytkFtlte Wvthlttu Cttdt mJtaA fhJttlttu ntugt Au, vtAe jtejttk ytE xwJttjt Jtzu atnuhtu Ztkfe'uJttlttu ntugt Au.
 • ytkFtltu Ftwjjte fhJtt bttxu rVfmt fhJttlte ntugt AU.
 • ytkFtlttu mtVu' vtz (fltuLfxtEJtt) yjtdt fhJttbttk ytJtu Au.
 • ytkFtlttk atth cttswlttk mlttgtwytu ftvtJttbttk ytJtu AU.
 • ytkFtlttk btds mtt:tulttk mlttgtwytu ftvtJttbttk ytJtu AU.
 • ytkFt Awxe vtzgttk vtAe ;tu ytkFt, yk'hlte cttsw ftuxlt ntugt ;tuJte sk;twhrn;t ftatlte cttuxjtbttk btwfJttbttk ytJtu Au.
 • atHtw'tlt mJteftgtto vtAe ytkFtlte sdgttk vth ftuxlt Cthe ytkFtlte vttkvtKt ctk"t fhe ;ttft jtuJttbttk ytJtu Au y:tJtt f]r*tbt ytkFt btwwfJttbttk ytJtu Au.
 • atHtw'tlt mJteftgtto vtAe atHtw't;ttltt mJtslttultu 'ejttmtt~vtu `""ttksjte vttXJtu Au.
 • atHtwctukf ;thV:te atHtw't;ttltu CttJttksjtevt*tf ytvtJttbttk ytJtu Au.

 

 

ltu*t'tlt fE he;tu mtatJttgt &

ltu*t'tlt mJtefth;ttk mtbtgtu Ftwct s mttJtatu;te hFttgt AU ;tubts ltu*t'tlt mJteftheltu mttatJtJttbttk Ftwct s ftGB hFttgt AU. ltu*t'tlt bt];t Jgtrf;tbttk:te mJtefthtgt Au yltu BrJt;t Jgtrf;tltu yvttgt Au. ;tu bttxu ftGB jtuJte ytJtNgtf Au. ltu*t'tlt mJtefth;te JtFt;tu ftGe fefeltuES lt :ttgt ;tu bttxu ftGB ztufxhu jtuJttlte ntugt Au. atHtw'tlt mJteftgtto vtAe atHtwytultu sk;twhrn;t ftatlte cttuxjtbttk ftuxlt vth ftGe fefe Wvth hnu ;tu he;tu btwfJttbttk ytJtu Au. ytkFt mJteftgttolttk m:tG:te atHtwctukf mtw"te cttuxjtltu jtE sJtt bttxu :tbttuoftujt - ytEmtcttufmtbttk cttuxjt btwfJttbttk ytJtu Au. yt he;tu 72 fjttf ytkFt mtatJttE Au. ;tu bttxu yubt. fu. btezegtt (YtJtKt)lttu Wvtgttudt :ttgt Au. yt YtJtKt ytE ctuf yumttumteyuNtlt, ni'htctt' ;thV:te rJtltt btwjgtu btGu Au. su atHtwctukf vtwh;twk ntugt Au.ytkFtltu Jt"twbttk Jt"tw 14 r'Jtmt mtw"te mttatJte Ntftgt Au. ;tu bttxu Ftwct s bttuk$t YtJtKtlttu Wvtgttudt fhJttu vtzu Au. rJtfmte;t 'uNttubttk yt vt""tr;t v{tatrjt;t Au. Ctth;t 'uNtbttk yt vt""tr;t yvtlttJttE lt:te fthKt fu Ctth;t 'uNtbttk yk"t;Jtltwk v{tbttKt Jt"tthu ntuJtt:te ltu*t'tlt btuGJgttk vtAe ytkFttultu Jt"tw mtbtgt mttatJtJttlte hnu;te lt:te. yk"tslttulte gtt'e ytkFtlte ntumvtexjtbttk $Kte Jt"tthu Au.

 

 

atHtw'tlt rJtNtu mttbttlgt SKtfthe &
 • mtti v{t:tbt atHtwctukflte m:ttvtltt ------------------- bttk -------------------------------- yu fhe.
 • mtti v{t:tbt atHtw't;ttltwk lttbt ----------------------- mthlttbtwk ----------------------------.
 • mtti v{t:tbt atHtw'tlt:te YrMxJttlt ctltujt Jgtrf;tltwk lttbt --------- mthlttbtwk -----------------------.
 • bt];gtwctt' s ltu*t'tlt mJtefthtgt Au.
 • bt];gtwctt' A fjttf mtw"te ltu*t'tlt :tE Ntfu Au.
 • ltu*t'tlt fhJttbttk fu ltu*t'tlt mJtefthJttbttk ftuE Ftato :t;ttu lt:te.
 • ltu*t'tlt ftultwk ftultu v{ttv;t :tgtwk ;tu sKttJtJttbttk ytJt;twk lt:te (ftgt'tlte SudtJttEbttk lt:te)
 • ltu*t'tlt mJtefthJttbttk Vf;t 15 rbtltex jttdtu Au.
 • ltu*t'tlt ltt;tS;tltt Ctu'CttJt Jtdth mJtefthJttbttk ;tubts ytvtJttbttk ytJtu Au.
 • rnl'w "ttrbtof vtwhtKttubttk ltu*t'tltlttu vtwhtJttu htbttgtKtltt ygttu"gtt ftkzltt ctthbttk y"gttgtltt 43bttk Njttufbttk mt;gtrv{tgt htSyu ltu*t'tlt yuf c{ttnbtKtltu ytvtujtwk.
  atHtwctukf rJtNtu SKtfthe JtMtobttk v{ttv;t fhujt atHtw'tlt
 • rJt#bttk atHtwctukftulte mtkFgtt &
 • Ctth;tbttk atHtwctukftulte mtkFgtt &
 • dtwsht;tbttk atHtwctukftulte mtkFgtt &
 • mtwh;tbttk atHtwctukftulte mtkFgtt &
   

 

 • JtMto 1998bttk v{ttv;t fhujt atHtw'tlt & ----------------------
 • JtMto 1999bttk v{ttv;t fhujt atHtw'tlt & ----------------------
 • JtMto 2000bttk v{ttv;t fhujt atHtw'tlt & ----------------------
 • JtMto 2001bttk v{ttv;t fhujt atHtw'tlt & ----------------------