Dr. Prafulbhai Shiroya
 
Dineshbhai V. Patel
 
Mafatbhai D. Shiroya
President
 
Vice President
 
Chief Executive Officer
 
 
 
 
 
 
Chunibhai Gajera
 
Devchandbhai Kakadiya
 
Bharatbhai Golaviya
Executive Officer
 
Public Relation Officer
 
Co-Ordinator
 
 
 
 
 
 
Dr. Rameshbhai Amipara
 
Bharatbhai B. Patel
 
Treasurer
 
Vise-Treasurer